• alt


Bariera rurowa typ U12b
Bariera rurowa typ U12b ma postać słupków połączonych łańcuchami. Wykonana jest ze stalowych ocynkowanych rur o średnicy Ø60,3mm i grubości ścianki 2,5-3,2mm oraz łańcucha stalowego koloru białego oraz czerwonego.

Bariery rurowe typu U12b stosowane są wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych, w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia. Przed obiektami, do których uczęszczają dzieci, nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń łańcuchowych. W tych miejscach mogą być stosowane ogrodzenia segmentowe.

Malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość oklejenia słupków folią odblaskową dowolnej generacji.Towar objęty Aprobatą Techniczną Instytutu Badań Dróg i Mostów.