• bariera_rurowa_U11a


Bariera rurowa U11a
Bariera rurowa U-11a z ramą wypełnioną szczeblinami pionowymi, na nasypy, wykonana jest w postaci ramy z rury stalowej ocynkowanej Ø60,3mm o grubości ścianki 2,5-3,2mm. Rama wypełniona jest pionowym szczeblinami z rury stalowej Ø26,9mm o grubości ścianki 2,3mm.

Barierki wygrodzeniowe U-11a służą także do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów położona jest powyżej 0,5m od poziomu terenu. Malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Spawy zabezpieczone przed korozją poprzez unikatowy system łączenia materiału wykluczający uszkodzenie powłoki cynkowej.


Odmiany bariery:

- wypełnienie szczeblinami z pręta,
- wypełnienie szczeblinami z płaskownika
- wypełnienie szczeblinami z rury


Towar objęty Aprobatą Techniczną Instytutu Badań Dróg i Mostów.