Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 22, 2020 in Remonty i budowa |

Zalety systemu monitoringu wizyjnego

Systemem monitoringu wizyjnego nazywamy zespół kamer, urządzeń przesyłowych i rejestrujących. Monitoring wizyjny pozwala śledzić zdarzenia na danym obszarze przy wykorzystaniu kamer przemysłowych. Jeszcze do niedawna pojęcie monitoringu wizyjnego nie funkcjonowało, używano natomiast określeń telewizja przemysłowa lub dozorowa.

Obraz z kamer przekazywany jest do centrum odbiorczego, gdzie odczytuje się go na monitorach. Tyle na temat działania systemu. Jakie są zalety tego rozwiązania? Zacznijmy od tego, że system monitoringu wizyjnego umożliwia wygodną obserwację danego obszaru lub obiektu. Pozwala to np. uchronić mienie przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Monitoring wizyjny zdecydowanie ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za kontrolę miejsc i budynków. Pozwala im stale śledzić dany obszar, a przez to dostrzec potencjalne zagrożenia dla jego bezpiecznego funkcjonowania. Stosując system monitoringu wizyjnego, zwiększamy szanse na wczesne wykrycie przestępstw i wykroczeń.

Niewątpliwą zaletą korzystania z omawianego rozwiązania jest ciągłość kontroli obszaru, na którym się go używa. System monitoringu wizyjnego daje możliwość gromadzenia danych i ich późniejszej analizy. Znacząco poprawia wykrywalność niepożądanych zjawisk, a także daje realną możliwość wskazania sprawców czynów zabronionych.

W poszukiwaniu skutecznego, uniwersalnego rozwiązania

System monitoringu wizyjnego znajduje zastosowanie na wielu płaszczyznach. Stosuje się go m. in. w placówkach handlowych, usługowych, firmach o różnym profilu działalności, placówkach edukacyjnych, klubach, hotelach, magazynach, ale także w domach, mieszkaniach, na parkingach i osiedlach mieszkaniowych.

Sprawdź na stronie https://www.alkam-security.pl/, w jaki sposób możesz archiwizować zdarzenia na danym obszarze przy użyciu sprzętu audio-wizualnego. Zwiększ swoje szanse na wykrycie obecności niepożądanych osób i wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a tym samym zadbaj o poczucie bezpieczeństwa – swoje i tych, które z danego obszaru korzystają.